Publications

ORCID

 

Published

 

Chen-Hui Niu, Di Li, Rui Luo, Wei-Yang Wang, Jumei Yao, Bing Zhang, Wei-Wei Zhu, Pei Wang, Haoyang Ye, Yong-Kun Zhang, Jia-rui Niu, Ning-yu Tang, Ran Duan, Marko Krco, Shi Dai, Yi Feng, Chenchen Miao, Zhichen Pan, Lei Qian, Mengyao Xue, Mao Yuan, Youling Yue, Lei Zhang, Xinxin Zhang, CRAFTS for Fast Radio Bursts Extending the dispersion-fluence relation with new FRBs detected by FAST, APJL, 909, L8

 

 

Yu-Han Yang, Bin-Bin Zhang, Lin Lin, Bing Zhang, Guo-Qiang Zhang, Yi-Si Yang, Zuo-Lin Tu, Jin-Hang Zou, Hao-Yang Ye, Fa-Yin Wang, Bursts before Burst: A Comparative Study on FRB 200428-associated and FRB-absent X-Ray Bursts from SGR J1935+2154, APJL, 906, 2, 2021, L12 

 

H Ye, S F Gull, S M Tan, B Nikolic, Optimal gridding and degridding in radio interferometry imaging, MNRAS, 491, 1, 2020, 1146-1159 

 

P R Hague, H Ye, B Nikolic, S F Gull, Bayesian Source Discrimination in Radio Interferometry, MNRAS, 484, 1, 2019, 574-581

 

H Ye, P R Hague, S F Gull, S M Tan, B Nikolic, Chapter 8: Imaging algorithm optimization for scale-out processing in Big Data in Astronomy, ELSEVIER

 

 

Under Review

 

H Ye, S F Gull, S M Tan, B Nikolic, High accuracy wide field imaging method in radio interferometry

In Preparation